Công trình tiêu biểu
Công trình tiêu biểu

Công trình tiêu biểu

NHÀ MÁY NƯỚC VĨNH LỘC A - HUYỆN BÌNH CHÁNH
NHÀ MÁY NƯỚC NGHĨA LỘ - YÊN BÁI
Nhà máy nước Phú Hòa-Thoại Sơn- An Giang
Nhà máy nước Yên Bình, Hồ Núi Cốc-Thái Nguyên