Công trình tiêu biểu

Nhà máy nước Phú Hòa-Thoại Sơn- An Giang

ông trình nhà máy nước Phú Hoà - An Giang 5.000m3/ngđ

Một số hình ảnh tại Công trình

tấm lắng lamen - lamela

Nhà điều hành của nhà máy nước

tấm lắng lamen - lamela

Đang tập kết tấm lắng lamen tại chân công trình

tấm lắng lamen - lamela

 

tấm lắng lamen - lamela

Dàn giá đỡ tấm lắng lamen đang thi công

 

Khối lamen đã được lắp đặt xuống bể lắng.