Công trình tiêu biểu

NHÀ MÁY NƯỚC VĨNH LỘC A - HUYỆN BÌNH CHÁNH

NHÀ MÁY NƯỚC VĨNH LỘC A - HUYỆN BÌNH CHÁNH

Do SAWACO làm chủ đầu tư - Công suất 5.000m3/ngđ hoàn thành vào cuối năm 2015.