Công trình tiêu biểu

NHÀ MÁY NƯỚC NGHĨA LỘ - YÊN BÁI

Công ty TNHH Xây dựng Cấp thoát nước Nghĩa Lộ là đơn vị duy nhất thực hiện cung cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái.

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển ổn định, thể hiện ở tổng doanh thu tăng đều từ 4,1 tỷ đồng năm 2012 lên 5,4 tỷ đồng năm 2013 và đạt 6,6 tỷ đồng năm 2014.

Dự án nâng cấp nhà máy lên 10.000m3/ngđ

Dàn đỡ tấm lắng lamen-lamella

Giá đỡ tấm lăng lamen-lamella


hoàn thiện lắp đặt tấm lắng lamen-lamella

Hoàn thiện lắp đặt tấm lắng lamen-lamella


chạy thử sau khi lắp đạt tấm lắng lamen-lamella

Chạy thử sau khi hoàn thiện việc lắp đặt tấm lắng lamen-lamella, độ đục sau lắng dao động từ 0.1-0.8 NTU