Tin tức
VI SINH TRONG SUỐI VÀ GIẾNG

Bài 3.6: VIRUS - dem vi sinh lamela


Virus

Virus là những sinh vật sinh sản trong tế bào sống. Như vậy, tất cả các virus là ký sinh và gây ra một số loại bệnh. Viêm gan truyền nhiễm, bệnh bại liệt, cúm, đậu mùa, bệnh AIDS, và một loạt các rối loạn đường ruột đều là do virus.

Virus có thể tấn công nhiều loại khác nhau của các sinh vật khác nhau thông qua thực vật và động vật, mặc dù mỗi loại virus cụ thể có ký sinh khác nhau.  Ví dụ, một virus thực vật sẽ không tấn công con vật và một vi-rút ký sinh trong trong các loài chó dường như không tấn công con người.

 

Virus là quá nhỏ để có thể được nhìn thấy bằng kính hiển vi ánh sáng, vì vậy sự hiện diện của chúng thường chỉ được công nhận bởi các tác hại mà chúng gây ra. Chúng  thường đi vào nước thông qua phân động vật và do đó chúng sẽ có mặt trong chất thải sinh hoạt. Ngoài ra, virus thường có thể tồn tại trong thời gian dài trong vùng nước tự nhiên. Virus là một mối quan tâm sức khỏe cộng đồng trong việc xử lý nước và nước thải vì nhiều loài trong số chúng khó có thể loại bỏ bằng phương pháp xử lý thông thường như khử trùng.
  
Đánh giá

Phân loại học là sự sắp xếp của các sinh vật thành các nhóm liên quan dựa trên các mối quan hệ tự nhiên. Mức xếp hạng thường được sử dụng nhất để xác định các sinh vật, theo thứ tự từ chung nhất theo biểu đồ bên dưới.

 

Th.sỹ Nguyễn Minh Trí lược dịch

-----------------------------------------------

dem vi sinh lamela