Tin tức
VI SINH TRONG SUỐI VÀ GIẾNG

Bài 5: Động vật nguyên sinh - dem vi sinh lamela


Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều sau đây:

• Sự khác nhau giữa các tế bào procaryotic và eucaryotic ?

• Đâu là những tế bào eucaryotic tìm thấy trong môi trường?

Một tế bào eucaryotic là lớn hơn và phức tạp hơn một tế bào procaryotic và thường xuấ hiện trong động vật, thực vật, tảo, nấm và động vật nguyên sinh.

 Description: http://water.me.vccs.edu/courses/ENV195Micro/clipart/eucaryotic.gif

 

Khi nhìn vào một tế bào eukaryotic qua kính hiển vi, bạn sẽ nhận thấy một cấu trúc rất có tổ chức của cơ quan này được ràng buộc bởi một màng. Mỗi bào quan thực hiện một chức năng chuyên biệt cho sự trao đổi chất của tế bào.

Tùy thuộc vào các sinh vật, tế bào eucaryotic có thể có roi và lông mao bên ngoài. Các roi và lông mao này được sử dụng để di chuyển các chất trên bề mặt của tế bào hoặc để di chuyển toàn bộ tế bào.

Cấu trúc của tế bào Eucaryotic

Thành tế bào (vách tế bào)

Nhiều tế bào nhân chuẩn có một vách tế bào. Thành phần của vách tế bào là khác nhau với mỗi sinh vật. Ngược lại, động vật nguyên sinh không có vách tế bào và thay vào đó có một màng mỏng, linh hoạt, phủ proteinaceous.

Màng Plasma

Màng bao quanh tế bào eucaryotic có tác dụng như một rào cản giữa các tế bào bên trong và môi trường bên ngoài của chúng. Các màng plasma của tế bào eukaryotic có chức năng như màng sinh chất của tế bào procaryotic. Các chất nhập vào và ra các tế bào thông qua màng tế bào bằng cách sử dụng khuyếch tán đơn giản, thẩm thấu, và di chuyển tích cực. Tế bào Eucaryotic có khả năng mở rộng bộ phận hoặc các phần của màng tế bào được gọi là "chân giả". Chân giả được sử dụng để nhấn chìm các chất và đưa chúng vào các tế bào, được gọi là endocytosis (một loại vận chuyển tích cực). Có hai loại endocytosis. Đây là những thực bào (ăn) và pinocytosis (đồ uống).

Các amip ăn chủ yếu là khi vi khuẩn và tảo unicells bằng cách hấp thụ chúng với pseudopodia, hoặc là chủ động nắm bắt và nhấn chìm các sinh vật săn mồi, hoặc bằng cách sử dụng lông mao để tạo ra dòng điện xung quanh và hút các vi sinh vật vào miệng. Các vi sinh vật bị bắt được bao bọc trong một không bào thực phẩm, một túi màng giúp việc tiêu hóa xảy ra. Còn phần không tiêu hóa được thải vào môi trường nước xung quanh, thường là ở một vị trí nhất định trong màng mỏng bên ngoài của sinh vật.

Description: http://water.me.vccs.edu/courses/ENV195Micro/changes/phagocytosis.gif

Procaryotes và Eucaryotes: khác nhau như thế nào

Mặc dù có sự khác biệt rõ ràng, procaryotes và eucaryotes có rất nhiều điểm chung. Chúng thực hiện hầu hết các chức năng, tuy nhiên các tế bào eucaryotic là lớn hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều so với các tế bào procaryotic.

Sự khác biệt chính là:

• Eucaryotes có một hạt nhân và các bào quan có màng bị ràng buộc; còn procaryotes thì không.

• Các DNA của procaryotes nổi tự do xung quanh các tế bào; DNA của eucaryotes được tổ chức bên trong hạt nhân.

• Các cơ quan của eucaryotes cho phép chúng  thể hiện ở mức cấp cao hơn của sự phân chia tế bào hơn là trong procaryotes.

 Con người, tất nhiên, là một ví dụ về eucaryotes đa bào, trong khi các vi khuẩn gây viêm họng, là một ví dụ về procaryotes. Các ví dụ khác của eucaryotes là động vật, thực vật, nấm, sinh vật đơn bào, và tảo.

Động vật nguyên sinh

Sinh vật đơn bào được tìm thấy trong tất cả các môi trường sống ẩm ướt, nhưng chúng ta biết rất ít về phân bố địa lý cụ thể của chúng. Chúng là những vi sinh vật đơn bào có kích thước từ một vài micron đến vài trăm micron. Vùng nước bị ô nhiễm thường có một loài động vật đơn bào phong phú và đặc trưng. Tương đối và đa dạng các động vật nguyên sinh được sử dụng như chỉ số ô nhiễm hữu cơ và độc hại.

Mặc dù động vật nguyên sinh thường bị bỏ qua, chúng đóng một vai trò quan trọng trong nhiều cộng đồng nơi chúng chiếm một phạm vi của các bậc dinh dưỡng.

Trong ô nhiễm hữu cơ của môi trường tự nhiên và trong xử lý sinh học nước thải động vật và trong nước, các động vật nguyên sinh hoạt động không ngừng, đặc biệt là các ciliates trong việc khai thác và tiêu hóa các hạt lơ lửng là yếu tố chính của quá trình tự nhiên cung cấp nước ngược lại cho sự tiêu dùng của con người và các sinh vật khác. Bất kỳ sự thay đổi nào trong môi trường của chúng ta đe dọa đến cuộc sống của cộng đồng sinh vật đơn bào đều đe dọa liên tục đến nguồn cung cấp nước sạch cho con người.

Hầu hết các động vật nguyên sinh là sinh sản vô tính và sinh sản trong một trong ba cách: phân hạch, vừa chớm nở, và nhiều phản ứng phân hạch. Một số sinh vật nguyên sinh sinh sản thông qua giao hợp và trao đổi chất thông qua liên hợp, trong đó có sự tiếp xúc vật lý giữa các tế bào.

 Description: http://water.me.vccs.edu/courses/ENV195Micro/changes/conjugation2.gif

 

Một sinh vật đơn bào có thể tồn tại trong một môi trường bất lợi bằng cách phủ một lớp phủ bảo vệ được gọi là u nang. Các u nang bảo vệ các sinh vật đơn bào ở nhiệt độ cực đoan chống lại các hóa chất độc hại và thậm chí cả khi có thiếu oxy, độ ẩm, và thực phẩm.

Th.s Nguyễn Minh Trí lược dịch

-----------------------------------------------

dem vi sinh lamela