Tin tức
VI SINH TRONG SUỐI VÀ GIẾNG

Bài 3.2: Vi sinh vật - dem vi sinh lamela


Vi sinh vật

Nhân chuẩn

Ngoại trừ vi khuẩn và virus, tất cả các sinh vật khác được xem xét ở đây là sinh vật nhân chuẩn. Nhân chuẩn là sinh vật đơn bào hoặc đa bào có chứa một hạt nhân và các bào quan có màng liên kết. Một hạt nhân là một túi màng trong tế bào nơi giữ tất cả các DNA của tế bào. Bào quan có màng liên kết trong tế bào có thể bao gồm diệp lục, ti thể, và một số loại bào quan khác.

Description: Diagram of a eukaryotic cell 

Sơ đồ trên cho thấy một số thành phần trong một tế bào nhân chuẩn điển hình. Vì có rất nhiều loại khác nhau của vi sinh vật nhân chuẩn, một số thành phần thể hiện như trên sẽ không có mặt ở một số loài. Ngoài ra, một số loài có chứa các thành phận bổ sung nhưng không được thể hiển ở trên.

Như bạn thấy, các tế bào nhân chuẩn luôn được bao bọc bởi một lớp màng. Một số tế bào nhân chuẩn cũng được bao quanh bởi một bức tường tế bào, nhưng không có viên nang. Hai cơ quan này bổ sung được thể hiện trong sơ đồ trên là màng-liên kết và chỉ được tìm thấy trong các tế bào eucaryotic. Ti thể (ti thể khi đề cập đến một bào quan duy nhất) có mặt ở hầu hết các tế bào eucaryotic và sản xuất năng lượng bằng cách phá vỡ thức ăn. Diệp lục, ngược lại, chỉ có mặt trong thực vật, các loại tảo và được sử dụng trong quang hợp, thông qua quá trình này các sinh vật sử dụng năng lượng từ mặt trời để tạo ra đường.

Như vậy, các bạn nhận diện được một tế bào có nhân điển hình tiêu biểu, và chúng ta sẵn sàng để khám phá sự đa dạng của cuộc sống nhân điển hình.

Nấm: sinh vật thường không thể di chuyển

Nấm là sinh vật thường không thể di chuyển, và không thể tạo ra thực phẩm cho chính chúng (dị dưỡng), và trong thành phần tế bào của chúng có chứa một chất hóa học gọi là chitin. Chúng có thể đa bào hoặc đơn bào, với các sinh vật đơn bào thường có các tế bào tương đối lớn.

Mặc dù một số nấm sống trong muối hoặc nước sạch, nhưng hầu như là nấm sống trên mặt đất. Nhiều loài là hoại sinh, ăn thức ăn là chất hữu cơ. Một số khác là ký sinh trùng sống bên trong hoặc ký sinh động vật, chủ yếu ăn thực vật mặc dù sống trên động vật. Các loại nấm thủy rất quan trọng trong xử lý nước thải.

vi-sinh 


Nấm được phân loại chủ yếu dựa vào cấu trúc sinh sản. Nấm men là nấm đơn bào, nấm mốc là nấm sợi gồm nhiều tế bào gọi là sợi nấm, và nấm là những quả thể của nấm sợi.

Th.sỹ Nguyễn Minh Trí lược dịch

-----------------------------------------------

dem vi sinh lamela